Veel draagvlak voor dierentuinen


In een recent verschenen rapport onthult de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) inzichten uit een publieksonderzoek naar de houding van de Nederlandse bevolking ten aanzien van dierentuinen. Het rapport, getiteld ‘Dierentuin van de Toekomst’, baseert zich op de meningen van tweeduizend respondenten om een gedetailleerd beeld te schetsen van de publieke opinie over dit onderwerp.


De overgrote meerderheid, 70% van de Nederlanders, staat positief tegenover dierentuinen, blijkt uit het rapport. Daartegenover staat dat 7% van de respondenten negatief denkt over dierentuinen, vooral jongeren tussen de 18 en 34 jaar, waarvan één op de vier in de afgelopen tien jaar een negatievere kijk op dierentuinen heeft ontwikkeld.


Percepties van dierenwelzijn


De toekomst van dierentuinen is een onderwerp van discussie. Zestig procent van de Nederlanders prefereert dat dierentuinen in hun huidige vorm blijven bestaan. Dertig procent staat open voor een vernieuwde invulling. Het rapport brengt naar voren dat de percepties van het welzijn van dieren in Nederlandse dierentuinen verdeeld zijn. Hoewel een meerderheid het welzijn als voldoende beoordeelt, ziet een significante groep ruimte voor verbetering, vooral bij bepaalde diersoorten. Opmerkelijk is dat Nederlanders de educatieve en conservatie functies van dierentuinen belangrijker vinden dan de recreatieve functie, wat duidt op een verschuiving in hoe mensen dierentuinen waarderen; niet alleen als bron van vermaak, maar ook als belangrijke instituten voor dierenbehoud en educatie over natuurbehoud.


Toekomstige rol


De Raad voor Dierenaangelegenheden geeft gevraagd en ongevraagd inzichten en aanbevelingen aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over diergerelateerde maatschappelijke vraagstukken. Het ‘Dierentuin van de Toekomst’-rapport van de RDA is slechts een deel van een uitgebreide evaluatie van de toekomstige rol van dierentuinen. Een groep deskundigen zal de enquêteresultaten en recente wetenschappelijke bevindingen integreren in hun advies, met een geplande publicatie in het tweede kwartaal van 2024.


Het bericht Veel draagvlak voor dierentuinen verscheen eerst op De Jagersvereniging.Bron: Jagersvereniging | 23-02-2024

Terug naar nieuws

De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.