Lidmaatschap Goeree Overflakkee

Lid worden:
Wilt u lid worden van WBE Goeree Overflakkee? Vul dan het onderstaande formulier in, en geef aan bij "opmerkingen:" bij wie u jacht- of schadebestrijdingsmogelijkheden heeft.

Lidmaatschap opzeggen:
  • Opzegging van het lidmaatschap door het lid dient plaats te vinden voor het einde van het verenigingsjaar met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken.
  • Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met éénendertig december.
  • Het lidmaatschap kan onmiddellijk worden beëindigd indien van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
  • Een opzegging die niet gedaan volgens de voorgaande regels, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.
  • Opzeggen kan schriftelijk naar de secretaris of naar info@wbe-goeree-overflakkee.nl.
  • Bij opmerkingen aub vermelden waar u jachtmogelijkheden heeft binnen onze WBE.

Geslacht Man Vrouw
Voorletters: *
Voornaam: *
Tussenvoegsel:
Achternaam: *
Bedrijf:
Postcode: *
Huisnummer: *
Straat: *
Woonplaats: *
Land: *
Telefoon:
Mobiel: *
E-mail: *
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
Beroep:
IBAN: *
Akkoord met automatische incasso: Ja Nee
Jachtaktehouder: Ja Nee
Jachtaktenummer:
Lid Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging: Ja Nee
Lidnummer Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging:
Lid NOJG: Ja Nee
Lidnummer NOJG:
Opmerkingen:

Indien u zich aanmeldt als lid, zullen uw gegevens (uitsluitend) worden gebruikt om uitvoering te geven aan uw lidmaatschap conform de doelstellingen zoals omschreven in onze statuten. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze privacyverklaring.

Ik ben geïnformeerd over het privacybeleid en mijn rechten en plichten middels inzage in de privacyverklaring.

* Dit veld dient u verplicht in te vullen.
De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.