Hulp bij Gewonde Hoefdieren

Assistentie bij Gewonde Hoefdieren

De volgende personen zijn door de Fauna Beheer Eenheid en Politie-Rijnmond aangewezen om op het gehele eiland Goeree-Overflakkee gewond Reewild of Damwild uit hun lijden te verlossen:


Aangewezen personen
Telefoonnummer
Jan v/d Baan (valwild coordinator)

06-53235303 
Ben Wissekerke <-->  06-53145020
Jean van der Horst <-->  06-53175112  
Pieter Molenaar
<--> 06-24639834
     Jan Baar Sr.
<-->
    06-22337435


Dit onder Aanwijzingsbesluit PZH-2010-187900422 en speciaal
Verlof van Politie-Rijnmond afd. Bijzondere Wetten.

Voor nazoeken van gewonde hoefdieren is het mogelijk om gebruik te maken van onderstaande persoon.


Ed Hoogstad
Voorstraat 35
Stellendam
mob.  06-53245388

Bij het inroepen van de hulp van de heer Hoogstad de omgeving laten zoals het is, ga zelf niet zoeken omdat het voor de zweethond dan bijna onmogelijk wordt om sporen te vinden. De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.